Heute Ofenkartoffeln mit Tomate – Mozzerella Topping